Usługi

Sprawdź zakres naszych usług

 

Szkolenia stacjonarne

 • Szkolenia wstępne bhp
 • Szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, w tym pracowników administracyjno- biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych, pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących jej zadania
 • Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenia z pierwszej pomocy
 • Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów i ewakuacji
 • Szkolenia z zakresu czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy

Szkolenia w formie samokształcenia

Szkolenie okresowe bhp może być prowadzone w formie samokształcenia  dla następujących grup pracowniczych:

 • Pracodawców,
 • Pracowników na stanowiskach kierowniczych,
 • Pracowników administracyjno-biurowych,
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • Pracowników służby bhp.

Zarówno szkolenia wstępne, jak i szkolenia okresowe, prowadzimy także w języku angielskim.

 • Pełnienie zadań służby bhp w zakładzie pracy,
 • Dokumentacja powypadkowa,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Instrukcje bhp,
 • Regulamin pracy,
 • Ocena stanowisk pracy i wydatku energetycznego.
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Plany ewakuacyjne budynków,
 • Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i p.poż.
Współpracujemy z Laboratorium, które zajmuje się:
 • Pomiarami natężenia hałasu,
 • Pomiarami czynników chemicznych na stanowiskach pracy,
 • Pomiarami drgań mechanicznych,
 • Pomiarami oświetlenia stanowisk pracy.
 • Wszystkie typowe i specjalistyczne pomiary elektryczne
 • Księga HACCAP
 • Dokumentacja HACCAP
 • Księga Dobrych Praktyk GMP/GHP