Usługi w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej

 

Oferujemy szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Świadczymy również kompleksowe usługi z zakresu bhp oraz ppoż., w ramach których tworzymy:

  • regulaminy pracy,
  • oceny ryzyka zawodowego, stanowisk pracy i wydatku energetycznego,
  • instrukcje bhp i bezpieczeństwa pożarowego,
  • plany ewakuacyjne budynków.

W przypadku długofalowej współpracy pełnimy zadania służby bhp w firmach. Jeżeli w Twoim zakładzie dojdzie do wypadku, możemy zająć się przygotowaniem dokumentacji powypadkowej. Wykonuje się ją w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i ustalenia czy kwalifikuje się ono jako wypadek przy pracy. Ponadto oferujemy usługę oznakowania zakładów pracy znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi oraz aktualizujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.
Dzięki współpracy z laboratorium możemy wykonać pomiary oświetlenia stanowisk pracy, natężenia hałasu, drgań mechanicznych oraz czynników chemicznych na stanowiskach pracy. Przeprowadzamy również pomiary elektryczne. Dla klientów z branży gastronomicznej przygotowujemy dokumentacje HACCAP.

 

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp

Specjalizujemy się w prowadzeniu wstępnych i okresowych szkoleń dla pracowników zakładów pracy o różnych profilach. Nasi szkoleniowcy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy szkolenia z między innymi:

  • metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
  • pierwszej pomocy,
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy,
  • zwalczania pożarów i ewakuacji.

 

Osoba sprawdza gaśnice


Elegancko ubrana kobieta prowadzi wykład

Szkolenia

Separator

Kask i rękawice ochronne na kablach

Usługi BHP

Separator

Osoba kontroluje gaśnice

Usługi Ppoż.

Separator

Osoba w laboratorium bada próbkę

Laboratorium środowiska pracy

Separator

Pracownik w kamizelce i kasku wykonuje pomiar laserem

Pomiary obiektu budowlanego

Separator

Osoba podpisuje dokument

System HACCAP

Separator

Osoba odkłada na regał segregator

Kadry i płace

Separator