Laboratorium środowiska pracy

Laboratorium środowiska pracy pełni bardzo ważną funkcję – przeprowadza pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. Certyfikowane laboratorium zbada więc, czy warunki w danym miejscu pracy nie zagrażają zdrowiu i życiu Twoich pracowników. Z usług laboratoriów środowiska pracy korzystają zwłaszcza zakłady produkcyjne, chemiczne, handlowe, a także energetyka, budownictwo czy górnictwo.

 

Jakie pomiary wykonuje laboratorium środowiska pracy?

Nasza firma współpracuje z akredytowanym laboratorium środowiska pracy we Wrocławiu, które zajmuje się:

  • pomiarami natężenia hałasu – badanie sprawdzi, czy poziom hałasu nie przekracza dopuszczalnych prawnie norm. Badanie należy wykonywać co najmniej raz w roku — jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub co najmniej na raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN;
  • pomiarami czynników chemicznych na stanowiskach pracy – badanie sprawdza, czy na stanowisku pracy nie istnieje zagrożenie dla zdrowia szkodliwymi czynnikami chemicznymi. Pomiary chemicznych czynników należy wykonać każdorazowo, jeżeli nastąpiły zmiany w wyposażeniu technicznym, w procesie technologicznym lub w warunkach wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na zmianę poziomu emisji;
  • pomiarami drgań mechanicznych - służą do oceny narażenia pracowników na drgania mechaniczne; pomiary wykonuje się poprzez stosowanie odpowiednich mierników, takich jak np. wibrometry. Częstotliwość wykonywania badań jest taka sama, jak w przypadku pomiarów natężenia hałasu;
  • pomiarami oświetlenia stanowisk pracy – należy je wykonać w przeciągu miesiąca od otwarcia miejsca pracy. Zbyt niska lub wysoka intensywność oświetlenia może powodować zmęczenie i przesuszenie oczu, migreny oraz zmniejszać efektywność pracy. Pomiar oświetlenia pozwoli sprawdzić, czy Twoi pracownicy mają zapewnione optymalne warunki na stanowisku pracy.

 

Nauszniki ochronne obok deski w imadle