Specjalista ds. kadr i płac

 

Oferujemy usługi outsourcingu kadrowo-płacowego. Nasi specjaliści kompleksowo zajmą się sprawami kadrowymi i płacowymi w Twoim przedsiębiorstwie przyczyniając się do poprawy wydajności firmy. Wykonujemy zadania związane zarówno z miękkim HR-em, jak i twardym HR-em. Naszym klientom gwarantujemy sumienność, uczciwość oraz poufność w realizowaniu prac. Ofertę kierujemy głównie do małych przedsiębiorstw, którzy chcieliby połączyć usługę bhp z prowadzeniem kadr i płac.

 

Zakres usług kadrowych w Alfa:

 • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych – tj. dokumentacji kadrowej (w tym e-teczka), kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;
 • bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
 • bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów ;
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
 • przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej;
 • dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień;
 • wystawianie świadectw pracy;
 • zastępstwo pracowników działu kadr.

Zakres usług płacowych w Alfa:

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;
 • sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
 • realizowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników,
 • przekazywanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
 • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON, korekty ZUS;
 • przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń ;
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
 • zastępstwo pracowników zajmujących się kadrami i płacami;
 • asysta oraz współpraca z Klientem w trakcie ewentualnych inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

 

Osoba przy biurku pracuje na laptopie