System HACCAP

 

System HACCP jest to system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Powinien on zostać wdrożony w każdej firmie zajmującej się produkcją lub przetwarzaniem żywności. Na system HACCP składa się instrukcja i dokumentacja dotycząca wszystkich aspektów higieny w działalności gastronomicznej. Instrukcja i dokumentacja pomagają we wdrożeniu procedur kontrolnych dotyczących przestrzegania higieny oraz w razie potrzeby powalają na sprawne działanie i eliminację zagrożeń.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu systemu HACCP. Pomagamy firmom z branży gastronomicznej wdrożyć system HACCP w swoich strukturach. Przeprowadzamy analizy zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych, wyznaczamy zagrożenia które są najgroźniejsze dla bezpieczeństwa żywności oraz sporządzamy dokumentację HACCP.

 

Dokumentacja HACCP

Przygotowywana przez nas dokumentacja HACCP obejmuje m.in:

  • księgę HACCAP,
  • plan HACCP,
  • księgę Dobrych Praktyk GMP/GHP,
  • instrukcję obsługi i wypełniania dokumentów.

Świadczymy doradztwo dotyczące prowadzenia dokumentacji, a w przypadku wprowadzania poważnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa pomożemy dostosować system HACCP do nowych uwarunkowań. Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Napis HACCAP na dokumentach obok laptopa