Usługi bhp

 

W ramach naszej oferty proponujemy klientom wysokiej jakości usługi bhp. Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z podstawowych elementów sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Pozwala wykazać, że firma jest odpowiedzialna społecznie, poprawia wizerunek marki oraz czyni ją pewnym partnerem biznesowym. Co ważne zmniejsza ilość wypadków i chorób na miejscu pracy, sprawia, że pracownicy czują się bezpieczniejsi. Zmniejszając zakłócenia w zakładach pracy przyczynia się do oszczędności. Oferowane przez nas usługi bhp obejmują wykonywanie:

  • dokumentacji powypadkowych – pomagają w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia i ustalenia czy kwalifikuje się ono jako wypadek przy pracy,
  • ocen ryzyka zawodowego – badamy z jakimi zagrożeniami na miejscu pracy mogą zetknąć się pracownicy oraz sprawdzamy, czy zostały wdrożone odpowiednie środki zaradcze,
  • instrukcji bhp – są to zbiory zasad, które obowiązują w danym zakładzie lub w konkretnym miejscu pracy, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika,
  • regulaminów pracy – ustalają wewnętrzny porządek i organizację w zakładzie pracy oraz określają prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,
  • ocen stanowisk pracy i wydatku energetycznego – pomagają w określeniu najbardziej efektywnych produktów ergonomicznych, które zapobiegają występowaniu najczęstszych urazów.

 

Pełnienie zadań służby bhp w zakładzie pracy

W ramach długofalowej współpracy pełnimy również zadania służby bhp w zakładzie pracy. Prowadzimy działalność profilaktyczną w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym i uzyskania poprawy warunków pracy. Doradzamy również pracodawcom i właścicielom firm w zakresie bhp.

 

Kask ochronny i kamizelka odblaskowa