Usługi p.poż.

 

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zapewnia ona osobom przebywającym w budynku i na otaczającym go terenie bezpieczeństwo i możliwości ewakuacji w razie pożaru. Wykonujemy:

  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego – instrukcja określa wymagania danego budynku lub miejsca pracy związane z ochroną przeciwpożarową; sporządzana jest w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe i wizję lokalną obiektu,
  • aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować co najmniej raz na 2 lata; okresowa aktualizacja dostosowuje instrukcje do obowiązujących norm prawnych, nawet jeżeli w budynku nie wystąpiły żadne zmiany,
  • plany ewakuacyjne budynków – tworzymy plany ewakuacyjne indywidualnie dopasowane do danego obiektu budowlanego, które w sposób czytelny prezentują sposób ewakuacji z budynku; plany ewakuacyjne umożliwiają sprawne i bezpieczne wyjście z budynku w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
  • oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi i ppoż. – jeżeli w Twoim zakładzie znajdują się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, kompleksowo zajmiemy się oznaczeniem dróg ewakuacji odpowiednimi znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.

 

Ikony przeciw pożarowe na drewnianych klockach na tle uniesionego do góry kciuka

 

Obowiązki właściciela budynku związane z ochroną przeciwpożarową

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku zobowiązany jest do m.in. zaznajomienia użytkowników budynku z przepisami ppoż. oraz ustalenia sposobów postępowania w razie powstania pożaru. Warto zlecić to zadanie profesjonalistom. Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu działań związanych z ochroną przeciwpożarową w firmach reprezentujących różne branże.