Szkolenia stacjonarne z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej

 

Oferujemy szkolenia stacjonarne z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej dla małych, średnich i dużych firm reprezentujących różne branże. Szkolenia kompleksowo uzupełnią wiedzę Twojego zespołu pracowniczego na temat bezpieczeństwa na miejscu pracy oraz mogą zapobiec wielu urazom i chorobom spowodowanym pracą. Nasz szeroki pakiet szkoleń obejmuje:

 • szkolenia wstępne bhp,
 • szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, w tym pracowników administracyjno-biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych, pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących jej zadania,
 • szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia z pierwszej pomocy,
 • szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy,
 • szkolenie dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów i ewakuacji,
 • szkolenia z zakresu czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy.

 

Osoba podnośni rękę do góry podczas szkolenia

 

Szkolenia w formie samokształcenia

Szkolenie okresowe bhp może być prowadzone również w formie samokształcenia. Zapewniamy niezbędne materiały przy zastosowaniu poczty elektronicznej i innych komunikatorów internetowych. Z uczestnikami szkoleń spotykamy się również na konsultacjach elektronicznych. Z formy samokształceniowej szkoleń bhp mogą skorzystać następujące grupy pracownicze:

 • pracodawcy,
 • pracownicy na stanowiskach kierowniczych,
 • pracownicy administracyjno-biurowi,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy służby bhp.